تهران، منطقه ۱۲(بازار)خیابان شوش، ابتدای خیابان تختی، بن بست مجیدی،پلاک ۱۶

کدپستی: ۱۱۹۸۹۳۴۷۱۳

۰۲۱۵۵۶۹۰۷۴۳

۰۲۱۵۵۵۷۵۵۰۶

۰۹۱۲۵۲۲۲۳۸۰

واتس اپ ۰۹۱۲۵۲۲۲۳۸۰

info@Hura.ir