فشفشه سیمی 10عددی جرقه زن ناریه سپهر
  فشفشه سیمی 10عددی جرقه زن ناریه سپهر فشفشه روی کیک
  فشفشه روی کیک
  ۳,۹۰۰ تومان
  فشفشه سرد روی کیک 6 عددی ناریه
  فشفشه سرد روی کیک 6 عددی ناریه فشفشه روی کیک
  فشفشه روی کیک
  ۱۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  فشفشه سیمی جرقه زن 100عددی ناریه سپهر
  فشفشه سیمی جرقه زن 100عددی ناریه سپهر فشفشه سیمی جرقه زن
  فشفشه سیمی جرقه زن
  ۳۴,۰۰۰ تومان
  فشفشه روی کیک 20 سانتی 6 عددی
  فشفشه روی کیک 20 سانتی 6 عددی فشفشه روی کیک
  فشفشه روی کیک
  فشفشه روی کیک 15 سانتی 6 عددی
  فشفشه روی کیک 15 سانتی 6 عددی فشفشه روی کیک
  فشفشه روی کیک
  فشفشه روی کیک 12 سانتی 6 عددی
  فشفشه روی کیک 12 سانتی 6 عددی فشفشه روی کیک
  فشفشه روی کیک

   فشفشه هـای دستی و روی کیـک


   فشفشه یکی از لوازم آتش بازی در جش های تولد و مراسم های چهارشنبه سوری است. فشفشه به هنگام سوختن و پرتاب کردن جرقه از خود، نور زیبایی می پراکند که به خصوص در شب زیبایی به خصوصی دارد. زمان سوختن فشفشه حدود 10 تا 20 ثانیه طول می کشد. فشفه ها در زمان سوختن صدای فش فش مانند می دهند که بر این اساس نام گذاری شده اند. فشفه های در انواع مختلفی مانند فشفه های سیمی و فشفشه های روی کیک که دارای پایه می باشد و به راحتی روی کیک قرار می گیرند، تقسیم می شود.شما می توانید از فشفشه های روی کیک به جای شمع استفاده کنید و یا به هر یک از مهمان ها یک فشفشه بدهید تا لذت و نشاز بیشتری را با هم سهیم شوید. باید توجه داشته باشید که در هنگام سوختن فشفشه از نزدیک شدن دست و سر خود به فشفشه خودداری نمایید. 
   گروه فشفشه هـای دستی و روی کیـک
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده