تاپر روی کیک اکلیلی طلایی عدد 0
  تاپر روی کیک اکلیلی طلایی عدد 0
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر روی کیک اکلیلی طلایی عدد 1
  تاپر روی کیک اکلیلی طلایی عدد 1
  تاپر کیک
  تاپر کیک
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر روی کیک اکلیلی طلایی عدد 2
  تاپر روی کیک اکلیلی طلایی عدد 2
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر روی کیک اکلیلی طلایی عدد 3
  تاپر روی کیک اکلیلی طلایی عدد 3
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر روی کیک اکلیلی طلایی عدد 4
  تاپر روی کیک اکلیلی طلایی عدد 4
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر روی کیک اکلیلی طلایی عدد 5
  تاپر روی کیک اکلیلی طلایی عدد 5
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر روی کیک اکلیلی طلایی عدد 6
  تاپر روی کیک اکلیلی طلایی عدد 6
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر روی کیک اکلیلی طلایی عدد 7
  تاپر روی کیک اکلیلی طلایی عدد 7
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر روی کیک اکلیلی طلایی عدد 8
  تاپر روی کیک اکلیلی طلایی عدد 8
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر روی کیک اکلیلی طلایی عدد 9
  تاپر روی کیک اکلیلی طلایی عدد 9
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر روی کیک اکلیلی قرمز ؟
  تاپر روی کیک اکلیلی قرمز ؟
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر روی کیک اکلیلی قرمز عدد 0
  تاپر روی کیک اکلیلی قرمز عدد 0
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر روی کیک اکلیلی قرمز عدد 1
  تاپر روی کیک اکلیلی قرمز عدد 1
  تاپر کیک
  تاپر کیک
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر روی کیک اکلیلی قرمز عدد 2
  تاپر روی کیک اکلیلی قرمز عدد 2
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر روی کیک اکلیلی قرمز عدد 3
  تاپر روی کیک اکلیلی قرمز عدد 3
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر روی کیک اکلیلی قرمز عدد 4
  تاپر روی کیک اکلیلی قرمز عدد 4
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر روی کیک اکلیلی قرمز عدد 5
  تاپر روی کیک اکلیلی قرمز عدد 5
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر روی کیک اکلیلی قرمز عدد 6
  تاپر روی کیک اکلیلی قرمز عدد 6
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر روی کیک اکلیلی قرمز عدد 7
  تاپر روی کیک اکلیلی قرمز عدد 7
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر روی کیک اکلیلی قرمز عدد 8
  تاپر روی کیک اکلیلی قرمز عدد 8
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر روی کیک اکلیلی قرمز عدد 9
  تاپر روی کیک اکلیلی قرمز عدد 9
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر روی کیک اکلیلی نقره ای ؟
  تاپر روی کیک اکلیلی نقره ای ؟
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر روی کیک اکلیلی نقره ای عدد 0
  تاپر روی کیک اکلیلی نقره ای عدد 0
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر روی کیک اکلیلی نقره ای عدد 1
  تاپر روی کیک اکلیلی نقره ای عدد 1
  تاپر کیک
  تاپر کیک
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر روی کیک اکلیلی نقره ای عدد 2
  تاپر روی کیک اکلیلی نقره ای عدد 2
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر روی کیک اکلیلی نقره ای عدد 3
  تاپر روی کیک اکلیلی نقره ای عدد 3
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر روی کیک اکلیلی نقره ای عدد 4
  تاپر روی کیک اکلیلی نقره ای عدد 4
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر روی کیک اکلیلی نقره ای عدد 5
  تاپر روی کیک اکلیلی نقره ای عدد 5
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر روی کیک اکلیلی نقره ای عدد 6
  تاپر روی کیک اکلیلی نقره ای عدد 6
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر روی کیک اکلیلی نقره ای عدد 7
  تاپر روی کیک اکلیلی نقره ای عدد 7
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر روی کیک اکلیلی نقره ای عدد 8
  تاپر روی کیک اکلیلی نقره ای عدد 8
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر روی کیک اکلیلی نقره ای عدد 9
  تاپر روی کیک اکلیلی نقره ای عدد 9
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر روی کیک شماره ای اکلیلی طلایی ؟
  تاپر روی کیک شماره ای اکلیلی طلایی ؟
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر روی کیک طلقی طلایی عدد 0
  تاپر روی کیک طلقی طلایی عدد 0
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۶,۵۰۰ تومان
  تاپر روی کیک طلقی طلایی عدد 2
  تاپر روی کیک طلقی طلایی عدد 2
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۶,۵۰۰ تومان
  تاپر روی کیک طلقی طلایی عدد 3
  تاپر روی کیک طلقی طلایی عدد 3
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۶,۵۰۰ تومان

   شمع تولد و تزئینی

   شمع های هورا


   شمع
   ، وسیله ای است که استفاده از آن ریشه در تاریخ ایران دارد. در زمان قدیم این اعتقاد وجود داشت که برای استجابت دعا لازم است چهار عنصر طبیعی خاک، باد، آب و آتش هنگام دعا کردن حضور داشته باشند. این چهار عنصر در شمع وجود دارد به طوری که موم شمع نماد خاک، شعلۀ آن نماد آتش، دود شمع نماد باد و پارافین ذوب شده نماد آب است. همچنین شمع از جمله محصولاتی به شمار می رود که همواره در جشن ها کاربرد دارد. در واقع شمع، محصولی تزئینی است که پای ثابت تمامی جشن های تولد است.

   فروشگاه اینترنتی جشن و تولد هورا مجموعه ای جذاب از انواع شمع در دسته بندی محصولات خود قرار داده است. شمع های شخصیتی، شماره ای، تزئینی، تولدی و  وارمر، 5 نوع شمع حاضر در این دسته بندی هستند. هرکدام از انواع شمع ها خود شامل مدل های مختلفی می باشند. به طور مثال  در گروه شمع تولدی، مدل هایی چون شمع تولدی 3تایی دلقک و 6تایی ریز، شمع تولدی 24 عددی ریز پایه دار، شمع تولدی عروسکی 8عددی و ریز 8عددی پایه دار و شمع 4عددی قلب چوبدار طلایی و ... وجود دارند. در گروه شمع تزئینی نیز، مدل هایی چون  شمع استوانه ای 4عددی سفید باریک و شمع گل رز 4عددی روی آب اکلیلی و شمع 4عددی قلب طرح مروارید و ... هستند. مدل هایی مثل  شمع شخصیتی قلب دوتایی سفید و مشکی، شمع تولدی قلب 6عددی قرمز، شمع 4عددی انگری بِرد و شمع تولدی 5عددی خلالی قلب قرمز پایه بلند و ... در گروه شمع شخصیتی دیده می شوند. علاوه بر این، مدل های خاصی همچون  شمع وارمر 10عددی رنگی ایرانی در رنگ های مختلف، در گروه شمع وارمر وجود دارند. در دستۀ شمع شماره ای هم مدل های زیبایی مانند شمع شماره ای عروسکی دلقک و شمع شماره ای  مخملی توپکی آبی و شمع شماره ای 3رنگ پرچم و ...  وجود دارند.
   شمع تولد و تزئینی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده و شخصیت
   • Angry bird
   • Barcelona
   • Bat man
   • Ben ten
   • Blue baby
   • Blue tooth
   • Bob Sponge
   • China
   • Cinderella
   • crown
   • Emoji
   • Esteghlal
   • Football
   • Frozen
   • Grad
   • Happy Birthday
   • Heart
   • Iran
   • Kitty
   • Ladybird
   • Love-Lip
   • Masha and Bear
   • Mc Queen
   • Minion
   • Miraculous
   • Moustache
   • Perspolis
   • Pink Baby
   • Pink tooth
   • Pirate
   • Pokoyo
   • Pony
   • Real Madrid
   • Sofia
   • Spider man
   • Spotted
   • Strawberry
   • Unicorn
   • Yalda
   • Zigzag Theme
   بر اساس رنگ
   پایه دار
   نوع فروش
   خیر
   بله