استوانه شادی تیکه روبان آبی 30 سانت
  استوانه شادی تیکه روبان آبی 30 سانت
  116016003
  ۱۱۶۰۱۶۰۰۳
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  استوانه شادی تیکه روبان زرد 30 سانت
  استوانه شادی تیکه روبان زرد 30 سانت
  استوانه شادی
  استوانه شادی
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  استوانه شادی تیکه روبان صورتی 30 سانت
  استوانه شادی تیکه روبان صورتی 30 سانت
  116016006
  ۱۱۶۰۱۶۰۰۶
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  استوانه شادی تیکه روبان قرمز 30 سانت
  استوانه شادی تیکه روبان قرمز 30 سانت
  116016005
  ۱۱۶۰۱۶۰۰۵
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  استوانه شادی تیکه روبان مشکی 30 سانت
  استوانه شادی تیکه روبان مشکی 30 سانت
  116016002
  ۱۱۶۰۱۶۰۰۲
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  بمب شادی 30 سانت روبان پاش
  بمب شادی 30 سانت روبان پاش
  116013
  ۱۱۶۰۱۳
  ۲۹,۲۰۰ تومان
  بمب شادی 30 سانت قلب براق
  بمب شادی 30 سانت قلب براق
  116014
  ۱۱۶۰۱۴
  ۲۹,۰۰۰ تومان
  بمب شادی برگ گل رز 30 سانتی
  بمب شادی برگ گل رز 30 سانتی
  بمب شادی
  بمب شادی
  ۲۶,۶۰۰ تومان ۲,۶۶۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۲۳,۹۴۰ تومان
  بمب شادی پولک 30 سانتی
  بمب شادی پولک 30 سانتی
  بمب شادی
  بمب شادی
  ۲۹,۲۰۰ تومان ۲,۹۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۲۶,۲۸۰ تومان
  بمب شادی تم توت فرنگی 30 سانتی
  بمب شادی تم توت فرنگی 30 سانتی
  تم تولد
  تم تولد
  ۲۹,۵۰۰ تومان ۴,۴۲۵ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۲۵,۰۷۵ تومان
  بمب شادی تم دندون آبی 30 سانتی
  بمب شادی تم دندون آبی 30 سانتی
  تم تولد
  تم تولد
  ۲۹,۵۰۰ تومان ۴,۴۲۵ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۲۵,۰۷۵ تومان
  بمب شادی تم دندون صورتی 30 سانتی
  بمب شادی تم دندون صورتی 30 سانتی
  تم تولد
  تم تولد
  ۲۹,۵۰۰ تومان ۴,۴۲۵ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۲۵,۰۷۵ تومان
  بمب شادی تم ماشین 30 سانتی
  بمب شادی تم ماشین 30 سانتی
  تم تولد
  تم تولد
  ۲۹,۵۰۰ تومان ۴,۴۲۵ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۲۵,۰۷۵ تومان
  بمب شادی تم مینیون 30 سانتی
  بمب شادی تم مینیون 30 سانتی
  تم تولد
  تم تولد
  ۲۹,۵۰۰ تومان ۴,۴۲۵ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۲۵,۰۷۵ تومان
  بمب شادی تم کیتی 30 سانتی
  بمب شادی تم کیتی 30 سانتی
  تم تولد
  تم تولد
  ۲۹,۵۰۰ تومان ۴,۴۲۵ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۲۵,۰۷۵ تومان
  بمب شادی تیکه روبان سبز 30 سانت
  بمب شادی تیکه روبان سبز 30 سانت
  116016001
  ۱۱۶۰۱۶۰۰۱
  ۲۹,۷۰۰ تومان
  بمب شادی خورده کاغذ 30 سانتی
  بمب شادی خورده کاغذ 30 سانتی
  بمب شادی
  بمب شادی
  ۲۳,۸۰۰ تومان ۲,۳۸۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۲۱,۴۲۰ تومان
  بمب شادی دلار 30 سانتی
  بمب شادی دلار 30 سانتی
  بمب شادی
  بمب شادی
  ۲۶,۶۰۰ تومان ۲,۶۶۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۲۳,۹۴۰ تومان
  بمب شادی ستاره 30 سانتی
  بمب شادی ستاره 30 سانتی
  بمب شادی
  بمب شادی
  ۲۹,۲۰۰ تومان ۲,۹۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۲۶,۲۸۰ تومان
  بمب شادی طلقی تم بن تن 25 سانتی
  بمب شادی طلقی تم بن تن 25 سانتی
  تم تولد
  تم تولد
  ۲۹,۵۰۰ تومان ۴,۴۲۵ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۲۵,۰۷۵ تومان
  بمب شادی طلقی تم سوفیا 25 سانتی
  بمب شادی طلقی تم سوفیا 25 سانتی
  تم تولد
  تم تولد
  ۲۹,۵۰۰ تومان ۴,۴۲۵ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۲۵,۰۷۵ تومان
  بمب شادی طلقی تم سیبیل 25 سانتی
  بمب شادی طلقی تم سیبیل 25 سانتی
  تم تولد
  تم تولد
  ۲۹,۵۰۰ تومان ۴,۴۲۵ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۲۵,۰۷۵ تومان
  بمب شادی طلقی تم شمشیری رنگی 25 سانتی
  بمب شادی طلقی تم شمشیری رنگی 25 سانتی
  تم تولد
  تم تولد
  ۲۹,۵۰۰ تومان ۴,۴۲۵ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۲۵,۰۷۵ تومان
  بمب شادی طلقی تم قرمز خال مشکی 25 سانتی
  بمب شادی طلقی تم قرمز خال مشکی 25 سانتی
  تم تولد
  تم تولد
  ۲۹,۵۰۰ تومان ۴,۴۲۵ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۲۵,۰۷۵ تومان
  بمب شادی طلقی تم مشکی خال سفید 25 سانتی
  بمب شادی طلقی تم مشکی خال سفید 25 سانتی
  تم تولد
  تم تولد
  ۲۹,۵۰۰ تومان ۴,۴۲۵ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۲۵,۰۷۵ تومان
  بمب شادی طلقی تم کفشدوزک 25 سانتی
  بمب شادی طلقی تم کفشدوزک 25 سانتی
  تم تولد
  تم تولد
  ۲۹,۵۰۰ تومان ۴,۴۲۵ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۲۵,۰۷۵ تومان
  بمب دانه های برف سفید 30 سانتی
  بمب دانه های برف سفید 30 سانتی
  بمب شادی
  بمب شادی
  ناموجود
  بمب شادی بطری متوسط 20 سانتی
  بمب شادی بطری متوسط 20 سانتی
  بمب شادی
  بمب شادی
  ناموجود
  بمب شادی پروانه 30 سانتی
  بمب شادی پروانه 30 سانتی
  فروش استوانه شادی
  فروش استوانه شادی
  ناموجود
  بمب شادی تم باب اسفنجی 30 سانتی
  بمب شادی تم باب اسفنجی 30 سانتی
  تم تولد
  تم تولد
  ناموجود
  بمب شادی تم فروزن 30 سانتی
  بمب شادی تم فروزن 30 سانتی
  تم تولد
  تم تولد
  ناموجود
  بمب شادی دانه های کاغذی برف 25 سانتی
  بمب شادی دانه های کاغذی برف 25 سانتی
  بمب شادی
  بمب شادی
  ناموجود
  بمب شادی دلار 25 سانتی
  بمب شادی دلار 25 سانتی
  بمب شادی
  بمب شادی
  ناموجود
  بمب شادی دلستر 20 سانتی
  بمب شادی دلستر 20 سانتی
  بمب شادی
  بمب شادی
  ناموجود
  بمب شادی ستاره دکمه ای 25 سانتی
  بمب شادی ستاره دکمه ای 25 سانتی
  بمب شادی
  بمب شادی
  ناموجود
  بمب شادی طلقی تم اسب تک شاخ 25 سانتی
  بمب شادی طلقی تم اسب تک شاخ 25 سانتی
  تم تولد
  تم تولد
  ناموجود

   استوانه و بمب شادی

   استوانه بمب شادی یکی از لوازمی است که در جشن های مختلف استفاده میشود و شور شوق و ویژه ای به جشن میدهد. معمولا بمب استوانه ای شادی برای سورپرایز یا غافلگیری شخصی استفاده میشود به دلیل صدا و مکانیسمی که دارد امروزه در جشن های تعیین جنسیت از استوانه های شادی جهت اعلام جنسیت جنین به حاضرین در جشن استفاده میشود. همچنین در تولد ها، جشن های عقد و عروسی، افتتاحیه ها و ریداد ها از بمب شادی استفاده میشود

   کارکرد بمب استوانه ای شادی 

   از لحاظ کار کردی دو نوع استوانه شاد ی داریم
   پیچشی:  در این مدل استوانه را به سمت پایین گرفته بدون اینکه زرورق آنرا باز کنید از پایین به جهت فلش بچرخانید
   ضامن دار: در این مدل کافی است ضامن استوانه را به طرف پایین کشیده و آنرا از آن خارج کنیدد که خیلی ساده تر از مدل پیچشی کار میکند.

   انواع بمب استوانه ای شادی

   از لحاظ مکانیسمی دو نوع استوانه شادی داریم : فنری و گازی، در فنری یک فنر فشرده شده باعث پرتاب شدن محتویات میشود اما در گازی  هوای فشرده شده باعث این کار میکشد.
   انواع دیگر بمب شادی از لحاظ های دیگر مثلا از نظر محتویات داخل استوانه که در بعضی مدل ها کاغذ های رنگی وجود دارد ، در بعضی دلار و در بعضی گل ها کاغذی که بدین صورت دسته بندی مشوند.

   خرید بمب استوانه شادی از هورا

   وبسایت هورا از قدیمی ترین و معتبر ترین سایت های فروش لوازم جشن و شادی به صورت تک و عمده است که انواع بمب های شادی را موجود دارد از بمب استوانه ای مخصوص تم های تولد بگیرید تا بمب های مدل دار. علاوه بر بمب های شادی لوازم دیگر جشن را در هورا میتوانید پیدا کنید از انواع فشفشه و  پاپیون و روبان بگیرید تا انواع شمع ها که با خیال راحت از هورا میتوانید خریداری کنید و به صورت فوری تحویل بگیرید.

   استوانه و بمب شادی
   بر اساس نوع
   بر اساس تم شخصیتی
   • Barcelona
   • Ben ten
   • black & white
   • Blade
   • Blue tooth
   • Bob Sponge
   • crown
   • Frozen
   • Kitty
   • Ladybird
   • Mc Queen
   • Minion
   • Moustache
   • pink & white
   • Pink tooth
   • Pokoyo
   • Real Madrid
   • red & black
   • Sofia
   • Strawberry
   • Unicorn
   بر اساس رنگ
   بر اساس نحوه فعال کردن
   بر اساس جنس
   بر اساس ابعاد
   بر اساس طرح
   نوع فروش
   خیر
   بله