شمع 3 عددی چوبدار قلبی اکلیلی نقره ای
  شمع 3 عددی چوبدار قلبی اکلیلی نقره ای
  101036001
  ۱۰۱۰۳۶۰۰۱
  ۱۶,۸۰۰ تومان
  شمع تولد 4 رنگ چاپ HAPPY بسته 12 عددی
  شمع تولد 4 رنگ چاپ HAPPY بسته 12 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۱۸,۰۰۰ تومان
  شمع تولد 4 رنگ چاپ ستاره 12عددی
  شمع تولد 4 رنگ چاپ ستاره 12عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۱۸,۰۰۰ تومان
  شمع تولد HAPPY پایه دار قرمز و مشکی ورقی
  شمع تولد HAPPY پایه دار قرمز و مشکی ورقی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۲۰,۴۰۰ تومان ۲,۰۴۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۸,۳۶۰ تومان
  شمع تولد آبنباتی کوچک خلالی 5 عددی
  شمع تولد آبنباتی کوچک خلالی 5 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۱۵,۶۰۰ تومان ۱,۵۶۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۴,۰۴۰ تومان
  شمع تولد ابر و بالون 5 عددی
  شمع تولد ابر و بالون 5 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۲۱,۶۰۰ تومان ۲,۱۶۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۹,۴۴۰ تومان
  شمع تولد اکلیلی آبی سفیدکد 910 تاپ کندل 6 عددی
  شمع تولد اکلیلی آبی سفیدکد 910 تاپ کندل 6 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  شمع تولد اکلیلی آبی کد 910تاپ 6 عددی
  شمع تولد اکلیلی آبی کد 910تاپ 6 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  شمع تولد اکلیلی بنفش کد 910 تاپ کندل 6 عددی
  شمع تولد اکلیلی بنفش کد 910 تاپ کندل 6 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  شمع تولد اکلیلی سفید کد 910 تاپ 6 عددی
  شمع تولد اکلیلی سفید کد 910 تاپ 6 عددی
  101091002
  ۱۰۱۰۹۱۰۰۲
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  شمع تولد اکلیلی طلایی نقره ای کد 910 تاپ 6 عددی
  شمع تولد اکلیلی طلایی نقره ای کد 910 تاپ 6 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  شمع تولد اکلیلی طلایی کد 910تاپ 6 عددی
  شمع تولد اکلیلی طلایی کد 910تاپ 6 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  شمع تولد اکلیلی قرمز مشکی کد 910 تاپ 6 عددی
  شمع تولد اکلیلی قرمز مشکی کد 910 تاپ 6 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  شمع تولد اکلیلی قرمزکد 910تاپ 6 عددی
  شمع تولد اکلیلی قرمزکد 910تاپ 6 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  شمع تولد اکلیلی مدادی کیان سفید آبی 6 عددی
  شمع تولد اکلیلی مدادی کیان سفید آبی 6 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۱۸,۰۰۰ تومان
  شمع تولد اکلیلی مدادی کیان سفید بنفش 6 عددی
  شمع تولد اکلیلی مدادی کیان سفید بنفش 6 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۱۸,۰۰۰ تومان
  شمع تولد اکلیلی مدادی کیان سفید صورتی 6 عددی
  شمع تولد اکلیلی مدادی کیان سفید صورتی 6 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۱۸,۰۰۰ تومان
  شمع تولد اکلیلی مدادی کیان سفید طلایی 6 عددی
  شمع تولد اکلیلی مدادی کیان سفید طلایی 6 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۱۸,۰۰۰ تومان
  شمع تولد اکلیلی مدادی کیان سفید قرمز 6 عددی
  شمع تولد اکلیلی مدادی کیان سفید قرمز 6 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۱۸,۰۰۰ تومان
  شمع تولد اکلیلی مشکی طلایی کد 910 تاپ کندل 6 عددی
  شمع تولد اکلیلی مشکی طلایی کد 910 تاپ کندل 6 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  شمع تولد اکلیلی نقره ای کد 910 تاپ 6 عددی
  شمع تولد اکلیلی نقره ای کد 910 تاپ 6 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  شمع تولد براق پایه دار آبی 8 عددی
  شمع تولد براق پایه دار آبی 8 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۱۶,۸۰۰ تومان
  شمع تولد براق پایه دار بنفش 8 عددی
  شمع تولد براق پایه دار بنفش 8 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۱۶,۸۰۰ تومان
  شمع تولد براق پایه دار رزگلد 8 عددی
  شمع تولد براق پایه دار رزگلد 8 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۱۶,۸۰۰ تومان
  شمع تولد براق پایه دار طلایی 8 عددی
  شمع تولد براق پایه دار طلایی 8 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۱۶,۸۰۰ تومان
  شمع تولد براق پایه دار قرمز 8 عددی
  شمع تولد براق پایه دار قرمز 8 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۱۶,۸۰۰ تومان
  شمع تولد براق پایه دار قرمز طلایی 8 عددی
  شمع تولد براق پایه دار قرمز طلایی 8 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۱۶,۸۰۰ تومان
  شمع تولد براق پایه دار قرمز مشکی 8 عددی
  شمع تولد براق پایه دار قرمز مشکی 8 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۱۶,۸۰۰ تومان
  شمع تولد براق پایه دار نقره ای 8 عددی
  شمع تولد براق پایه دار نقره ای 8 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۱۶,۸۰۰ تومان
  شمع تولد براق مشکی طلایی 2 رنگ کد 935 تاپ کندل 6 عددی
  شمع تولد براق مشکی طلایی 2 رنگ کد 935 تاپ کندل 6 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۲۲,۰۰۰ تومان
  شمع تولد بطـری 6 عددی
  شمع تولد بطـری 6 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۱۶,۸۰۰ تومان ۱,۶۸۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۵,۱۲۰ تومان
  شمع تولد پاستیلی آبی سفید اکلیلی کد 250 تاپ 12 عددی
  شمع تولد پاستیلی آبی سفید اکلیلی کد 250 تاپ 12 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۲۲,۰۰۰ تومان
  شمع تولد پاستیلی چندرنگ اکلیلی کد 250تاپ 12 عددی
  شمع تولد پاستیلی چندرنگ اکلیلی کد 250تاپ 12 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۲۲,۰۰۰ تومان
  شمع تولد پاستیلی سفیدصورتی اکلیلی کد 250تاپ 12عددی
  شمع تولد پاستیلی سفیدصورتی اکلیلی کد 250تاپ 12عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۲۲,۰۰۰ تومان
  شمع تولد پایه خلالی مدل سیبیل
  شمع تولد پایه خلالی مدل سیبیل
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۱۴,۰۰۰ تومان
  شمع تولد پایه خلالی موجی تخت 8 عددی
  شمع تولد پایه خلالی موجی تخت 8 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۱۸,۰۰۰ تومان ۱,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۶,۲۰۰ تومان

   شمع تولد

   شمع های تولد یکی از مهم ترین وسایل جشن تولد هستند. آنها جزئی جدا ناپذیر از تزئینات تولد می باشند. کیک و شمع تولد دو جز مکمل هستند که هر کدام به وجود دیگری نیازمند دارند. تمام لذت تولد در فوت کردن شمع تولد خلاصه می شود.‌

   پیشینه شمع

   اولین شعله ها: 3000 سال قبل از میلاد مسیح، در مصر باستان اولین شمع ها ساخته شد. این شمع ها از نی و چربی حیوانی ساخته می شدند و کاربرد هایی همچون روشنایی، گرمایش و مراسم های مذهبی داشتند.
   روم باستان: در زمان روم باستان و یونان شمع ها از جنس موم زنبورعسل و روغن زیتون ساخته شدند. این شمع ها به طور گسترده در منازل، معبد ها و اماکن عمومی مورد استفاده قرار گرفتند.
   تغییرات در قرون وسطی: در این دوران موم جایگزین چربی حیوانات شد و باعث شد شمع ها خوشبو تر شوند. این شمع ها قیمت بالایی داشتند و به همین علت بیشتر از آنها در مراسم های مذهبی و کلیساها استفاده می شد.
   تکامل در گذر زمان: با اختراع فتیله کیفیت و روشنایی شمع ها ارتقا یافت. در قرن نوزدهم با تصفیه نفت خام پارافین ساخته شد. پارافین سوخت تمیزی داشت و از لحاظ اقتصادی به صرفه بود. شمع هایی که از پارافین ساخته می شدند قیمت پایین تری داشتند وبوی نامطبوعی تولید نمی کردند. به همین دلیل بسیار مورد استقبال قرار گرفتند.
   کاهش استفاده: در قرن بیستم با اختراع برق استفاده از شمع ها کاهش پیدا کرد و شمع ها به جایگزینی برای برق تبدیل شدند و استفاده از آنها به عنوان منبع نور کاهش یافت و بیشتر برای ایجاد فضایی دنج و رمانتیک مورد استفاده قرار گرفتند.

   دلیل استفاده از شمع در تولد

   فلسفه شمع جشن تولد روایت های زیادی دارد. عده ای می گویند این عمل به دوران قدیم باز می گردد که مردم معتقد بودند عالم خلقت از چهار عنصر آب، خاک، آتش و باد تشکیل شده است و بر اساس باور هایشان هر گاه این چهار عنصر در کنار هم قرار بگیرند دعا مستجاب می شود. در شمع این چهار عنصر وجود دارد: موم شمع: خاک، شعله شمع: آتش، دود شعله: باد و موم ذوب شده شمع: آب. به همین علت است که می گویند قبل از فوت کردن بهتر است آرزو کنیم. یونانیان باستان بر این باور بودند که دود شمع می تواند آرزوها را با خود حمل کند و به آسمان نزد خدایان ببرد. عده ای هم بر این باور بودند که این دود شیاطین را از آن ها دور می نگه می دارد. شواهد تاریخی نشان می دهد که اولین بار یک مرد آلمانی از کیک و شمع برای جشن تولد خود استفاده کرده است. او هر سال جشن تولد بزرگی را در خانه اش برگزار می کرد و یک کیک بزرگ برای تولد تدارک می دید و به تعداد سال های سنش روی کیک شمع می گذاشت. از آن پس رفته رفته این سنت در سایر کشور ها نیز پخش شد و امروزه تقریبا تمام کشور ها با هر فرهنگ و سنتی در روز تولد از کیک و شمع تولد استفاده می شود.

   انواع شمع تولد

   • شمع تولد موزیکال: این شمع زیبا در طرح گل دارای پایه بوده و به راحتی روی کیک قرار می گیرد. پس از روشن کردن آن، گلبرگ هایی که از جنس پلاستیک هستند باز شده و شمع داخل آن روشن می شود و با چرخش شمع موسقی دلنشینی در فضا پخش می شود.
   • شمع تولد مدادی: این شمع از جذاب ترین شمع های تولد است که از جنس پارافین در طرح مدادی بلند در رنگ های متنوع و جذاب ساخته شده است. این شمع ها دارای پایه هایی است که می توانید به راحتی روی کیک بچینید و نگرانی بابت افتادن آن نداشته باشید.
   • شمع تولد فانتزی: این شمع های به دلیل طرح ها و رنگ های متفاوتی که نسبت به سایر شمع ها دارند در میان مردم از محبوبیت خاصی برخوردار هستند. طرح هایی مانند حیوانات، شخصیت های کارتونی، اشیاء و ... نمونه هایی از شمع فانتزی هستند.
   • شمع تولد Happy Birthday :نوعی شمع تولد هستند که عبارت "Happy Birthday" را به شکل برجسته روی خود دارند. این شمع ها در طرح ها و رنگ های مختلفی تولید می شوند و می توانند به عنوان یک عنصر تزیینی زیبا برای کیک تولد شما استفاده شوند.   
   • شمع تولد ساده: همانطور که از نامش پیداست طرح خاصی ندارند و ساده طراحی شده اند. از این رو باب سلیقه تمام افراد می توانند باشند.
   • شمع تولد پیچی: شباهت ظاهری زیادی به شمع های ساده دارند با این تفاوت که بدنه ی آن های شبیه به بدنه پیچ طراحی شده است.
   • شمع های عددی: شمع های عددی نوعی شمع هستند که به شکل اعداد هستند. آنها معمولاً برای جشن تولد استفاده می شوند و برای نشان دادن سن فردی که جشن تولد می گیرد استفاده می شوند.

   زیبایی جشن هایتان را دوچندان کنید!

   به دنبال راهی برای خاص تر شدن جشن تولد خودت هستی؟
   محصولات هورا اینجاست تا به تو کمک کنه!
   هورا طیف گسترده ای از انواع لوازم تزئینی، بادکنک، شمع، کلاه و ... را ارائه می دهد تا شما عزیزان بتوانید جشنی فراموش نشدی و به یاد ماندنی برای خود و عزیزانتان خلق کنید.

   دنیای رنگارنگ شمع ها در هورا

   انتخاب شمع مناسب برای جشن تولد، گامی ظریف در جهت خلق جشنی به یاد ماندنی است. در هورا ما با ارائه تنوع گسترده ای از شمع ها در رنگ های مختلف، به شما کمک می کنیم تا شمعی متناسب با تم و سلیقه خود انتخاب کنید و به جشن تولدتان جلوه ای خاص و منحصر به فرد ببخشید.
   در میان شمع های هورا می توانید طیف وسعی از رنگ های شاد و پرشور، رنگ های ملایم و رمانتیک، طرح های مختلف و ... را مشاهده کنید.

   خرید شمع تولد

   شمع های هورا، هورای جشن شما!

   شمع تولد از آیتم های مهم و فراموش نشدنی تولد است.از آنجایی که شمع های تولد تنوع زیادی دارند انتخاب از میان آنها شاید در نگاه اول سخت به نظر برسد. اما جای نگرانی نیست! ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم. در هورا می توانید انواع شمع های تولد را مشاهده کنید. علاوه بر شمع تولد مجموعه های کاملی از انواع شمع مانند: شمع تزئینی، شمع عددی و شمع وارمر را از هورا تهیه کنید. پس از ثبت سفارش شما ما کالا های شما را به درب منزلتان ارسال می کنیم. 

   مزایای خرید شمع تولد از هورا

   • قیمت مناسب
   • ارسال به درب منزل
   • ارسال رایگان خرید بالای 380 هزار تومان
   • تنوع بالا
   شمع تولد
   بر اساس نوع
   بر اساس تم شخصیتی
   • China
   • crown
   • Frozen
   • Grad
   • Happy Birthday
   • Heart
   • Iran
   • Moustache
   • Nostalgic
   • Spotted
   • Zigzag Theme
   بر اساس رنگ
   پایه دار
   نوع فروش
   خیر
   بله