شمع تولد 4 رنگ چاپ HAPPY بسته 12 عددی
  شمع تولد 4 رنگ چاپ HAPPY بسته 12 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۱۸,۰۰۰ تومان
  شمع تولد 4 رنگ چاپ ستاره 12عددی
  شمع تولد 4 رنگ چاپ ستاره 12عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۱۸,۰۰۰ تومان
  شمع تولد HAPPY پایه دار قرمز و مشکی ورقی
  شمع تولد HAPPY پایه دار قرمز و مشکی ورقی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۲۰,۴۰۰ تومان ۲,۰۴۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۸,۳۶۰ تومان
  شمع تولد آبنباتی کوچک خلالی 5 عددی
  شمع تولد آبنباتی کوچک خلالی 5 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۱۵,۶۰۰ تومان ۱,۵۶۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۴,۰۴۰ تومان
  شمع تولد ابر و بالون 5 عددی
  شمع تولد ابر و بالون 5 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۲۱,۶۰۰ تومان ۲,۱۶۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۹,۴۴۰ تومان
  شمع تولد اکلیلی آبی سفیدکد 910 تاپ کندل 6 عددی
  شمع تولد اکلیلی آبی سفیدکد 910 تاپ کندل 6 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  شمع تولد اکلیلی آبی کد 910تاپ 6 عددی
  شمع تولد اکلیلی آبی کد 910تاپ 6 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  شمع تولد اکلیلی بنفش کد 910 تاپ کندل 6 عددی
  شمع تولد اکلیلی بنفش کد 910 تاپ کندل 6 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  شمع تولد اکلیلی سفید کد 910 تاپ 6 عددی
  شمع تولد اکلیلی سفید کد 910 تاپ 6 عددی
  101091002
  ۱۰۱۰۹۱۰۰۲
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  شمع تولد اکلیلی صورتی کد 910تاپ 6 عددی
  شمع تولد اکلیلی صورتی کد 910تاپ 6 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  شمع تولد اکلیلی طلایی نقره ای کد 910 تاپ 6 عددی
  شمع تولد اکلیلی طلایی نقره ای کد 910 تاپ 6 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  شمع تولد اکلیلی طلایی کد 910تاپ 6 عددی
  شمع تولد اکلیلی طلایی کد 910تاپ 6 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  شمع تولد اکلیلی قرمز مشکی کد 910 تاپ 6 عددی
  شمع تولد اکلیلی قرمز مشکی کد 910 تاپ 6 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  شمع تولد اکلیلی قرمزکد 910تاپ 6 عددی
  شمع تولد اکلیلی قرمزکد 910تاپ 6 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  شمع تولد اکلیلی مدادی کیان سفید آبی 6 عددی
  شمع تولد اکلیلی مدادی کیان سفید آبی 6 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۱۸,۰۰۰ تومان
  شمع تولد اکلیلی مدادی کیان سفید بنفش 6 عددی
  شمع تولد اکلیلی مدادی کیان سفید بنفش 6 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۱۸,۰۰۰ تومان
  شمع تولد اکلیلی مدادی کیان سفید صورتی 6 عددی
  شمع تولد اکلیلی مدادی کیان سفید صورتی 6 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۱۸,۰۰۰ تومان
  شمع تولد اکلیلی مدادی کیان سفید طلایی 6 عددی
  شمع تولد اکلیلی مدادی کیان سفید طلایی 6 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۱۸,۰۰۰ تومان
  شمع تولد اکلیلی مدادی کیان سفید قرمز 6 عددی
  شمع تولد اکلیلی مدادی کیان سفید قرمز 6 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۱۸,۰۰۰ تومان
  شمع تولد اکلیلی مشکی طلایی کد 910 تاپ کندل 6 عددی
  شمع تولد اکلیلی مشکی طلایی کد 910 تاپ کندل 6 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  شمع تولد اکلیلی نقره ای کد 910 تاپ 6 عددی
  شمع تولد اکلیلی نقره ای کد 910 تاپ 6 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  شمع تولد براق پایه دار آبی 8 عددی
  شمع تولد براق پایه دار آبی 8 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۱۶,۸۰۰ تومان
  شمع تولد براق پایه دار بنفش 8 عددی
  شمع تولد براق پایه دار بنفش 8 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۱۶,۸۰۰ تومان
  شمع تولد براق پایه دار رزگلد 8 عددی
  شمع تولد براق پایه دار رزگلد 8 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۱۶,۸۰۰ تومان
  شمع تولد براق پایه دار طلایی 8 عددی
  شمع تولد براق پایه دار طلایی 8 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۱۶,۸۰۰ تومان
  شمع تولد براق پایه دار قرمز 8 عددی
  شمع تولد براق پایه دار قرمز 8 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۱۶,۸۰۰ تومان
  شمع تولد براق پایه دار قرمز طلایی 8 عددی
  شمع تولد براق پایه دار قرمز طلایی 8 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۱۶,۸۰۰ تومان
  شمع تولد براق پایه دار قرمز مشکی 8 عددی
  شمع تولد براق پایه دار قرمز مشکی 8 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۱۶,۸۰۰ تومان
  شمع تولد براق پایه دار نقره ای 8 عددی
  شمع تولد براق پایه دار نقره ای 8 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۱۶,۸۰۰ تومان
  شمع تولد براق مشکی طلایی 2 رنگ کد 935 تاپ کندل 6 عددی
  شمع تولد براق مشکی طلایی 2 رنگ کد 935 تاپ کندل 6 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۲۲,۰۰۰ تومان
  شمع تولد بطـری 6 عددی
  شمع تولد بطـری 6 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۱۶,۸۰۰ تومان ۱,۶۸۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۵,۱۲۰ تومان
  شمع تولد پاستیلی آبی سفید اکلیلی کد 250 تاپ 12 عددی
  شمع تولد پاستیلی آبی سفید اکلیلی کد 250 تاپ 12 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۲۲,۰۰۰ تومان
  شمع تولد پاستیلی چندرنگ اکلیلی کد 250تاپ 12 عددی
  شمع تولد پاستیلی چندرنگ اکلیلی کد 250تاپ 12 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۲۲,۰۰۰ تومان
  شمع تولد پاستیلی سفیدصورتی اکلیلی کد 250تاپ 12عددی
  شمع تولد پاستیلی سفیدصورتی اکلیلی کد 250تاپ 12عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۲۲,۰۰۰ تومان
  شمع تولد پایه خلالی مدل سیبیل
  شمع تولد پایه خلالی مدل سیبیل
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۱۴,۰۰۰ تومان
  شمع تولد پایه خلالی موجی تخت 8 عددی
  شمع تولد پایه خلالی موجی تخت 8 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۱۸,۰۰۰ تومان ۱,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۶,۲۰۰ تومان

   شمـع تـولد

   تاریخچه شمع تولد

   در آغاز رسم گرامی داشت تولد از مصر باستان آغاز شد که برای فراعنه تولد میگرفتند. بعد تر فلسفه تولد گرفتن به موضوع جدی تری تبدیل شد و تولد به یه موضوع جهانی و همگانی تبدیل شد. که قضیه ی شمع گذاشتن روی کیک از آلمانی ها به جهانیان رسیده است.
   روایت شمع فوت کردن در شب تولد این گونه است که برخی میگویند عالم خلقت از چهار عنصر آب، خاک، آتش و باد تشکیل شده است و بر اساس اعتقادات گذشتگان هر گاه این چهار عنصر در کنار هم قرار میگیرند آرزو برآورده میشود در شمع این چهار عنصر کنار هم قرار گرفته اند: موم شمع: خاک، شعله شمع: آتش، دود شمع:باد، موم ذوب شده: آب. 
   به همین علت است که این رسم جا افتاده است که قبل از فوت کردن شمع آرزو کنیم.

   خرید شمع تولد از وبسایت هورا

   همانطور که بالا تر گفته شد شمع تولد از آیتم های مهم و فراموش نشدنی تولد است وبسایت هورا که همواره در فراهم کردن شرایط و لوازم جشن شما عزیزان کوشیده است در اینجا نیز انواع شمع های تولد روی کیک را موجود دارد از شمع های رنگارنگ HAPPY BIRTHDAY ، شمع های ست اکلیلی و شمع های عدد بگیرید تا شمع تم های تولد مختف مثل تم تولد فروزن، علاوه بر شمع های تولد شمع های تزئینی مثل شمع وارمر نیز در هورا موجود هستند. به جز شمع لوازم دیگر تولد مثل فشفشه، برف شادی، و حتی بمب شادی نیز برای شما قابل سفارش هستند  که پس از خریداری میتوانید به صورت فوری تحویل بگیرید.

   شمـع تـولد
   بر اساس نوع
   بر اساس تم شخصیتی
   • China
   • crown
   • Frozen
   • Grad
   • Happy Birthday
   • Heart
   • Iran
   • Moustache
   • Nostalgic
   • Spotted
   • Zigzag Theme
   بر اساس رنگ
   پایه دار
   نوع فروش
   خیر
   بله