شمع استوانه قطر 5 سفید 17 سانتی
  شمع استوانه قطر 5 سفید 17 سانتی
  شمع تزئینی
  شمع تزئینی
  ۵۲,۶۰۰ تومان
  شمع تزیینی 4عددی طرح قلب گل سفید
  شمع تزیینی 4عددی طرح قلب گل سفید
  شمع تزئینی
  شمع تزئینی
  ۲۸,۰۰۰ تومان
  شمع تزیینی استوانه ای سفید 4 عددی 8 سانتی
  شمع تزیینی استوانه ای سفید 4 عددی 8 سانتی
  شمع تزئینی
  شمع تزئینی
  ۴۷,۴۰۰ تومان
  شمع تزیینی استوانه سفید مشکی 3 عددی
  شمع تزیینی استوانه سفید مشکی 3 عددی
  شمع تزئینی
  شمع تزئینی
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  شمع تزیینی استوانه سفید مشکی 4 سانتی 3 عددی
  شمع تزیینی استوانه سفید مشکی 4 سانتی 3 عددی
  شمع تزئینی
  شمع تزئینی
  ۳۸,۰۰۰ تومان
  شمع تزیینی استوانه قطر 4مشکی سفید3عددی
  شمع تزیینی استوانه قطر 4مشکی سفید3عددی
  شمع تزئینی
  شمع تزئینی
  ۳۸,۰۰۰ تومان
  شمع تزیینی استوانه قطر 4 سفید 4 عددی 4 سانتی
  شمع تزیینی استوانه قطر 4 سفید 4 عددی 4 سانتی
  شمع تزئینی
  شمع تزئینی
  ۳۱,۴۰۰ تومان
  شمع تزیینی استوانه قطر 5 سفید 13 سانتی
  شمع تزیینی استوانه قطر 5 سفید 13 سانتی
  شمع تزئینی
  شمع تزئینی
  ۳۶,۸۰۰ تومان
  شمع تزیینی استوانه قطر 5 سفید 5 سانتی
  شمع تزیینی استوانه قطر 5 سفید 5 سانتی
  شمع تزئینی
  شمع تزئینی
  ۱۹,۷۰۰ تومان
  شمع تزیینی استوانه قطر 5 سفید 9 سانتی
  شمع تزیینی استوانه قطر 5 سفید 9 سانتی
  شمع تزئینی
  شمع تزئینی
  ۲۶,۲۰۰ تومان
  شمع تزیینی استوانه قطر 5سفید مشکی 5عددی
  شمع تزیینی استوانه قطر 5سفید مشکی 5عددی
  شمع تزئینی
  شمع تزئینی
  ۹۰,۴۰۰ تومان
  شمع تزیینی استوانه قطر 8 سفید 16 سانتی
  شمع تزیینی استوانه قطر 8 سفید 16 سانتی
  شمع تزئینی
  شمع تزئینی
  ۸۸,۰۰۰ تومان
  شمع تزیینی استوانه قطر 8 سفید 20 سانتی
  شمع تزیینی استوانه قطر 8 سفید 20 سانتی
  شمع تزئینی
  شمع تزئینی
  ۹۵,۰۰۰ تومان
  شمع تزیینی استوانه قطر 8 سفید 8 سانتی
  شمع تزیینی استوانه قطر 8 سفید 8 سانتی
  شمع تزئینی
  شمع تزئینی
  ۴۶,۰۰۰ تومان
  شمع تزیینی اکلیلی سفید استوانه 3 عددی 3 سایز
  شمع تزیینی اکلیلی سفید استوانه 3 عددی 3 سایز
  شمع تزئینی
  شمع تزئینی
  ۶۸,۰۰۰ تومان
  شمع تزیینی اکلیلی شیار دار سفید 4 عددی
  شمع تزیینی اکلیلی شیار دار سفید 4 عددی
  شمع تزئینی
  شمع تزئینی
  ۳۶,۴۰۰ تومان
  شمع تزیینی روی آب گل رز سفید اکلیلی 4 عددی
  شمع تزیینی روی آب گل رز سفید اکلیلی 4 عددی
  شمع تزئینی
  شمع تزئینی
  ۳۹,۰۰۰ تومان
  شمع تزیینی شمعدانی سفید 20 سانت صاف
  شمع تزیینی شمعدانی سفید 20 سانت صاف
  شمع تزئینی
  شمع تزئینی
  ۱۶,۰۰۰ تومان
  شمع تزیینی شمعدانی سفید 30 سانت صاف
  شمع تزیینی شمعدانی سفید 30 سانت صاف
  شمع تزئینی
  شمع تزئینی
  ۱۷,۰۰۰ تومان
  شمع تزیینی شمعدونی پیچی سفید 20 سانتی
  شمع تزیینی شمعدونی پیچی سفید 20 سانتی
  شمع تزئینی
  شمع تزئینی
  ۱۱,۰۰۰ تومان
  شمع تزیینی شمعدونی پیچی سفید 20 سانتی 12 عددی
  شمع تزیینی شمعدونی پیچی سفید 20 سانتی 12 عددی
  شمع تزئینی
  شمع تزئینی
  ۹۵,۰۰۰ تومان
  شمع تزیینی شمعدونی پیچی سفید 25 سانتی
  شمع تزیینی شمعدونی پیچی سفید 25 سانتی
  شمع تزئینی
  شمع تزئینی
  ۱۱,۰۰۰ تومان
  شمع تزیینی شمعدونی پیچی سفید 25 سانتی 12 عددی
  شمع تزیینی شمعدونی پیچی سفید 25 سانتی 12 عددی
  شمع تزئینی
  شمع تزئینی
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
  شمع تزیینی شمعدونی پیچی سفید 30 سانتی
  شمع تزیینی شمعدونی پیچی سفید 30 سانتی
  شمع تزئینی
  شمع تزئینی
  ۱۳,۰۰۰ تومان
  شمع تزیینی شمعدونی صاف سفید 30 سانتی 12 عددی
  شمع تزیینی شمعدونی صاف سفید 30 سانتی 12 عددی
  شمع تزئینی
  شمع تزئینی
  ۱۸۸,۰۰۰ تومان
  شمع تزیینی گل 4عددی صدفی ساده سفید
  شمع تزیینی گل 4عددی صدفی ساده سفید
  شمع تزئینی
  شمع تزئینی
  ۳۴,۰۰۰ تومان
  شمع تزیینی لاو قرمز سفید مدل پایه آجری
  شمع تزیینی لاو قرمز سفید مدل پایه آجری
  شمع عشق
  شمع عشق
  ۱۴,۰۰۰ تومان
  شمع تم رئال مادرید
  شمع تم رئال مادرید
  تم تولد
  تم تولد
  ۱۴,۰۰۰ تومان ۷۰۰ تومان تخفیف ( %۵ )
  ۱۳,۳۰۰ تومان
  شمع تولد اکلیلی سفید کد 910 تاپ 6 عددی
  شمع تولد اکلیلی سفید کد 910 تاپ 6 عددی
  101091002
  ۱۰۱۰۹۱۰۰۲
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  شمع تولد پاستیلی آبی سفید اکلیلی کد 250 تاپ 12 عددی
  شمع تولد پاستیلی آبی سفید اکلیلی کد 250 تاپ 12 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۲۲,۰۰۰ تومان
  شمع تولد پاستیلی سفیدصورتی اکلیلی کد 250تاپ 12عددی
  شمع تولد پاستیلی سفیدصورتی اکلیلی کد 250تاپ 12عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۲۲,۰۰۰ تومان
  شمع تولد پایه دار سفید چاپ قلب رنگی 8 عددی
  شمع تولد پایه دار سفید چاپ قلب رنگی 8 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۱۴,۴۰۰ تومان ۱,۴۴۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۲,۹۶۰ تومان
  شمع تولد تابلو هپی و بادکنک بسته 2 عددی
  شمع تولد تابلو هپی و بادکنک بسته 2 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۱۸,۰۰۰ تومان ۱,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۶,۲۰۰ تومان
  شمع تولد چاپ دار خط دار و خالدار 8 عددی
  شمع تولد چاپ دار خط دار و خالدار 8 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۱۶,۸۰۰ تومان ۲,۵۲۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۱۴,۲۸۰ تومان
  شمع تولد مدل تاج سفید BOY چاپ آبی
  شمع تولد مدل تاج سفید BOY چاپ آبی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۲۲,۲۰۰ تومان ۲,۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۹,۹۸۰ تومان
  شمع تولد مدل تاج سفید GIRL چاپ صورتی
  شمع تولد مدل تاج سفید GIRL چاپ صورتی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۲۲,۲۰۰ تومان ۲,۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۹,۹۸۰ تومان

   شمع سفید

   شمع ها یکی از مهم ترین تزئینات مراسم های جشن و شادی و یا حتی عزاداری را تشکیل می دهند. علاوه بر این از آنها در تزئینات و دکوراسیون استفاده می شود. برای همین از اهمیت بالایی برخودار هستند.

   روانشناسی رنگ سفید

   رنگ سفید نماد بی گناهی، پاکیزگی، برابری و وحدت، بی طرفی و کارآمدی است. علاقه مندان به رنگ سفید دارای شخصیت متعادل و پایدار هستند و توانایی کنترل احساسات خود را دارند. به تمیزی اهمیت زیادی می دهند و کمال گرا هستند.

   خرید شمع سفید

   اگر قصد خرید شمع سفید دارید و می خواهید که طیف وسیعی از شمع سفید را کنار یک دیگر مشاهده کنید می توانید با مراجعه به سایت هورا مراجعه کرده و در سرمجموعه شمع سفید انواع شمع سفید را در کنار هم مشاهده کنید و از میان آنها شمع مورد نظر خود را انتخاب کرده و سفارش خود را ثبت کنید. هورا سفارش شما را با ارسال فوری به درب منزلتان می فرستد تا در کمترین زمان ممکن سفارش شما به دستتان برسد.
   شمع سفید
   بر اساس نوع
   بر اساس تم شخصیتی
   • Angry bird
   • Barcelona
   • Bat man
   • Ben ten
   • Blue baby
   • Blue tooth
   • Bob Sponge
   • China
   • Cinderella
   • crown
   • Emoji
   • Esteghlal
   • Football
   • Frozen
   • Grad
   • Happy Birthday
   • Heart
   • Iran
   • Kitty
   • Ladybird
   • Love-Lip
   • Masha and Bear
   • Mc Queen
   • Minion
   • Miraculous
   • Moustache
   • Nostalgic
   • Perspolis
   • Pink Baby
   • Pink tooth
   • Pirate
   • Pokoyo
   • Pony
   • Real Madrid
   • Sofia
   • Spider man
   • Spotted
   • Strawberry
   • Unicorn
   • Yalda
   • Zigzag Theme
   بر اساس رنگ
   پایه دار
   نوع فروش
   خیر
   بله