تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 1
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 1
  تاپر کیک
  تاپر کیک
  ۸,۰۰۰ تومان
  شمع آبی بزرگ عدد 1
  شمع آبی بزرگ عدد 1
  شمع
  شمع
  ۱۵,۴۰۰ تومان
  شمع پایه خلالی چاپ تم استقلال مدل گرد 5 عددی
  شمع پایه خلالی چاپ تم استقلال مدل گرد 5 عددی
  تم تولد
  تم تولد
  ۱۲,۰۰۰ تومان ۶۰۰ تومان تخفیف ( %۵ )
  ۱۱,۴۰۰ تومان
  شمع تزیینی آی لاویو خالدار پایه دار آبی
  شمع تزیینی آی لاویو خالدار پایه دار آبی
  شمع تزئینی
  شمع تزئینی
  ۱۴,۰۰۰ تومان
  شمع تزیینی اکلیلی آبی استوانه 3 عددی 3 سایز
  شمع تزیینی اکلیلی آبی استوانه 3 عددی 3 سایز
  شمع تزئینی
  شمع تزئینی
  ۶۸,۰۰۰ تومان
  شمع تزیینی اکلیلی شیار دار آبی 4 عددی
  شمع تزیینی اکلیلی شیار دار آبی 4 عددی
  شمع تزئینی
  شمع تزئینی
  ۳۶,۴۰۰ تومان
  شمع تزیینی شمعدانی آبی 30 سانت صاف
  شمع تزیینی شمعدانی آبی 30 سانت صاف
  شمع تزئینی
  شمع تزئینی
  ۱۷,۰۰۰ تومان
  شمع تزیینی شمعدونی صاف آبی 20 سانتی
  شمع تزیینی شمعدونی صاف آبی 20 سانتی
  شمع تزئینی
  شمع تزئینی
  ۱۶,۰۰۰ تومان
  شمع تزیینی شمعدونی صاف آبی 20 سانتی 12 عددی
  شمع تزیینی شمعدونی صاف آبی 20 سانتی 12 عددی
  شمع تزئینی
  شمع تزئینی
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان
  شمع تزیینی شمعدونی صاف نقرآبی 20 سانتی
  شمع تزیینی شمعدونی صاف نقرآبی 20 سانتی
  شمع تزئینی
  شمع تزئینی
  ۱۶,۰۰۰ تومان
  شمع تزیینی شمعدونی صاف نقرآبی 20 سانتی 12 عددی
  شمع تزیینی شمعدونی صاف نقرآبی 20 سانتی 12 عددی
  شمع تزئینی
  شمع تزئینی
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان
  شمع تم انگری برد 4 عددی
  شمع تم انگری برد 4 عددی
  تم تولد
  تم تولد
  ۱۴,۰۰۰ تومان ۷۰۰ تومان تخفیف ( %۵ )
  ۱۳,۳۰۰ تومان
  شمع تم بارسلونا
  شمع تم بارسلونا
  تم تولد
  تم تولد
  ۱۳,۰۰۰ تومان ۶۵۰ تومان تخفیف ( %۵ )
  ۱۲,۳۵۰ تومان
  شمع تم بیبی پسر
  شمع تم بیبی پسر
  تم تولد
  تم تولد
  ۱۴,۰۰۰ تومان ۷۰۰ تومان تخفیف ( %۵ )
  ۱۳,۳۰۰ تومان
  شمع تم پوکویو
  شمع تم پوکویو
  تم تولد
  تم تولد
  ۱۴,۰۰۰ تومان ۷۰۰ تومان تخفیف ( %۵ )
  ۱۳,۳۰۰ تومان
  شمع تم سیندرلا
  شمع تم سیندرلا
  تم تولد
  تم تولد
  ۱۵,۰۰۰ تومان ۷۵۰ تومان تخفیف ( %۵ )
  ۱۴,۲۵۰ تومان
  شمع تم فروزن
  شمع تم فروزن
  تم تولد
  تم تولد
  ۱۷,۰۰۰ تومان ۸۵۰ تومان تخفیف ( %۵ )
  ۱۶,۱۵۰ تومان
  شمع تم ماکت مـاشین
  شمع تم ماکت مـاشین
  تم تولد
  تم تولد
  ۹,۶۰۰ تومان ۴۸۰ تومان تخفیف ( %۵ )
  ۹,۱۲۰ تومان
  شمع تولد ابر و بالون 5 عددی
  شمع تولد ابر و بالون 5 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۲۱,۶۰۰ تومان ۲,۱۶۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۹,۴۴۰ تومان
  شمع تولد اکلیلی آبی سفیدکد 910 تاپ کندل 6 عددی
  شمع تولد اکلیلی آبی سفیدکد 910 تاپ کندل 6 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  شمع تولد اکلیلی آبی کد 910تاپ 6 عددی
  شمع تولد اکلیلی آبی کد 910تاپ 6 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  شمع تولد اکلیلی مدادی کیان سفید آبی 6 عددی
  شمع تولد اکلیلی مدادی کیان سفید آبی 6 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۱۸,۰۰۰ تومان
  شمع تولد براق پایه دار آبی 8 عددی
  شمع تولد براق پایه دار آبی 8 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۱۶,۸۰۰ تومان
  شمع تولد پاستیلی آبی سفید اکلیلی کد 250 تاپ 12 عددی
  شمع تولد پاستیلی آبی سفید اکلیلی کد 250 تاپ 12 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۲۲,۰۰۰ تومان
  شمع تولد پیچ براق آبی 6 عددی
  شمع تولد پیچ براق آبی 6 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۱۶,۸۰۰ تومان
  شمع تولد پیچ براق پایه دار آبی 8 عددی
  شمع تولد پیچ براق پایه دار آبی 8 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۱۶,۸۰۰ تومان
  شمع تولد تکی آبی سفید براق کد 890 تاپ
  شمع تولد تکی آبی سفید براق کد 890 تاپ
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۱۴,۴۰۰ تومان
  شمع تولد چاپ دار خط دار و خالدار 8 عددی
  شمع تولد چاپ دار خط دار و خالدار 8 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۱۶,۸۰۰ تومان ۲,۵۲۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۱۴,۲۸۰ تومان
  شمع تولد چوب دار ستاره اکلیلی آبی 3 عددی
  شمع تولد چوب دار ستاره اکلیلی آبی 3 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۱۶,۸۰۰ تومان
  شمع تولد چوب دار قلب اکلیلی آبی 3 عددی
  شمع تولد چوب دار قلب اکلیلی آبی 3 عددی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۱۶,۸۰۰ تومان ۱,۶۸۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۵,۱۲۰ تومان
  شمع تولد حروف هپی و کیومی تاجدار آبی
  شمع تولد حروف هپی و کیومی تاجدار آبی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۲۳,۴۰۰ تومان ۲,۳۴۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۲۱,۰۶۰ تومان
  شمع تولد ریز و تابلو هپی پایه دار
  شمع تولد ریز و تابلو هپی پایه دار
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۲۰,۴۰۰ تومان ۲,۰۴۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۸,۳۶۰ تومان
  شمع تولد مدل تاج آبی BOY چاپ سفید
  شمع تولد مدل تاج آبی BOY چاپ سفید
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۲۲,۲۰۰ تومان ۲,۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۹,۹۸۰ تومان
  شمع تولد مدل تاج سفید BOY چاپ آبی
  شمع تولد مدل تاج سفید BOY چاپ آبی
  شمع تولد
  شمع تولد
  ۲۲,۲۰۰ تومان ۲,۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۹,۹۸۰ تومان
  شمع تکی تم خوک آبی
  شمع تکی تم خوک آبی
  تم تولد
  تم تولد
  ۱۴,۰۰۰ تومان ۷۰۰ تومان تخفیف ( %۵ )
  ۱۳,۳۰۰ تومان
  شمع خلالی اکلیلی آبی عدد 0
  شمع خلالی اکلیلی آبی عدد 0
  شمع
  شمع
  ۱۴,۰۰۰ تومان

   شمع آبی

   رنگ آبی جزء رنگ های سرد و اصلی دسته بندی می شود. این رنگ برای هواداران فوتبال رنگ بسیار آشنایی است و با دیدن آن یاد تیم استقلال می افتند. از این رو اگر جزء هواداران این تیم هستید و یا فردی که می خواهید برای او جشن بگیرید از هوادران استقلال است می توانید از شمع های آبی در کنار تم تولد استقلال استفاده کنید.

   روانشناسی رنگ آبی

   آبی نماد ارتباط، آرامش، صداقت، قدرت، عقل و خرد است. علاقه مندان به رنگ آبی افراد قابل اعتماد و با اعتماد به نفس بالا هستند. افرادی مسئولیت پذیر و احساساتی هستند. این افراد به گذشته زیاد فکر می کنند و در جمع های دوستانه بسیار صمیمی رفتار می کنند.

   خرید شمع آبی

   شمع ها جز متنوع ترین وسایل و لوازم تولد و جشن ها هستند. به همین دلیل اگر بخواهیم در میان تعداد بالای تنوع آنها به دنبال رنگ خاصی بگردیم کارمان سخت و دشوار می شود. امّا نگران نباشدددد!! هورا یک دسته بندی جامع و کامل از انواع شمع های آبی برای شما عزیزان آماده سازی کرده تا بتوانید به راحتی هر چه تمام شمع های آبی مورد نظر خودتان را از میان آنها انتخاب کنید و آنها را با بهترین قیمت و کیفیت سفارش دهید و آن را به درب منزل شما ارسال کند.
   شمع آبی
   بر اساس نوع
   بر اساس تم شخصیتی
   • Angry bird
   • Barcelona
   • Bat man
   • Ben ten
   • Blue baby
   • Blue tooth
   • Bob Sponge
   • China
   • Cinderella
   • crown
   • Emoji
   • Esteghlal
   • Football
   • Frozen
   • Grad
   • Happy Birthday
   • Heart
   • Iran
   • Kitty
   • Ladybird
   • Love-Lip
   • Masha and Bear
   • Mc Queen
   • Minion
   • Miraculous
   • Moustache
   • Nostalgic
   • Perspolis
   • Pink Baby
   • Pink tooth
   • Pirate
   • Pokoyo
   • Pony
   • Real Madrid
   • Sofia
   • Spider man
   • Spotted
   • Strawberry
   • Unicorn
   • Yalda
   • Zigzag Theme
   بر اساس رنگ
   پایه دار
   نوع فروش
   خیر
   بله