دسته‌بندی‌ها
دستمال تم
دستمال تم
دستمال فانتزی
دستمال فانتزی
+ -5 دسته‌بندی دیگر
  دستمال کاغذی کفشدوزک 20 عددی
  دستمال کاغذی کفشدوزک 20 عددی
  دستمال کاغذی
  دستمال کاغذی
  ۱۳,۰۰۰ تومان
  دستمال کاغذی 100 دلاری 20 عددی
  دستمال کاغذی 100 دلاری 20 عددی
  دستمال کاغذی
  دستمال کاغذی
  ۱۳,۰۰۰ تومان
  دستمال کاغذی 100یورویی 20 عددی
  دستمال کاغذی 100یورویی 20 عددی
  دستمال کاغذی
  دستمال کاغذی
  ۱۳,۰۰۰ تومان
  دستمال کاغذی 200 یورویی 20 عددی
  دستمال کاغذی 200 یورویی 20 عددی
  دستمال کاغذی
  دستمال کاغذی
  ۱۳,۰۰۰ تومان
  دستمال کاغذی 500 یورویی 20 عددی
  دستمال کاغذی 500 یورویی 20 عددی
  دستمال کاغذی
  دستمال کاغذی
  ۱۳,۰۰۰ تومان
  دستمال کاغذی آبی پاپیونی 20 عددی ط 38
  دستمال کاغذی آبی پاپیونی 20 عددی ط 38
  دستمال کاغذی
  دستمال کاغذی
  ۲۰,۱۰۰ تومان
  دستمال کاغذی اسب تک شاخ 20 عددی ش 10
  دستمال کاغذی اسب تک شاخ 20 عددی ش 10
  تم تولد
  تم تولد
  ۱۳,۰۰۰ تومان
  دستمال کاغذی برگ و گل 20 عددی ش 44
  دستمال کاغذی برگ و گل 20 عددی ش 44
  دستمال کاغذی
  دستمال کاغذی
  ۲۰,۱۰۰ تومان
  دستمال کاغذی پروانه سیاه 20 عددی ش 39
  دستمال کاغذی پروانه سیاه 20 عددی ش 39
  135005033
  ۱۳۵۰۰۵۰۳۳
  ۲۰,۱۰۰ تومان
  دستمال کاغذی تخم مرغ رنگی 20 عددی ش 54
  دستمال کاغذی تخم مرغ رنگی 20 عددی ش 54
  دستمال کاغذی
  دستمال کاغذی
  ۲۰,۱۰۰ تومان
  دستمال کاغذی تم استقلال 20 عددی
  دستمال کاغذی تم استقلال 20 عددی
  ۱۳,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۱,۷۰۰ تومان
  دستمال کاغذی تم ایموجی مشکی 20 عددی
  دستمال کاغذی تم ایموجی مشکی 20 عددی
  تم تولد
  تم تولد
  ۱۳,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۱,۷۰۰ تومان
  دستمال کاغذی تم باب اسفنجی 20 عددی
  دستمال کاغذی تم باب اسفنجی 20 عددی
  تم تولد
  تم تولد
  ۱۳,۰۰۰ تومان
  دستمال کاغذی تم باب اسفنجی آبی 20 عددی
  دستمال کاغذی تم باب اسفنجی آبی 20 عددی
  تم تولد
  تم تولد
  ۱۳,۰۰۰ تومان
  دستمال کاغذی تم بارسلونا 20 عددی
  دستمال کاغذی تم بارسلونا 20 عددی
  دستمال کاغذی تم بارسلونا
  دستمال کاغذی تم بارسلونا
  ۱۳,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۱,۷۰۰ تومان
  دستمال کاغذی تم بن تن 20 عددی
  دستمال کاغذی تم بن تن 20 عددی
  تم تولد
  تم تولد
  ۱۳,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۱,۷۰۰ تومان
  دستمال کاغذی تم بیبی پسر 20 عددی
  دستمال کاغذی تم بیبی پسر 20 عددی
  تم تولد
  تم تولد
  ۱۳,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۱,۷۰۰ تومان
  دستمال کاغذی تم بیبی صورتی 20 عددی
  دستمال کاغذی تم بیبی صورتی 20 عددی
  تم تولد
  تم تولد
  ۱۳,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۱,۷۰۰ تومان
  دستمال کاغذی تم پرسپولیس 20 عددی
  دستمال کاغذی تم پرسپولیس 20 عددی
  تم تولد
  تم تولد
  ۱۳,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۱,۷۰۰ تومان
  دستمال کاغذی تم پوکویو 20 عددی
  دستمال کاغذی تم پوکویو 20 عددی
  تم تولد
  تم تولد
  ۱۳,۰۰۰ تومان
  دستمال کاغذی تم تاج مشکی 20 عددی
  دستمال کاغذی تم تاج مشکی 20 عددی
  تم تولد
  تم تولد
  ۱۳,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۱,۷۰۰ تومان
  دستمال کاغذی تم تاج مشکی طلایی 20 عددی
  دستمال کاغذی تم تاج مشکی طلایی 20 عددی
  تم تولد
  تم تولد
  ۱۳,۰۰۰ تومان
  دستمال کاغذی تم توت فرنگی حاشیه صورتی 20 عددی
  دستمال کاغذی تم توت فرنگی حاشیه صورتی 20 عددی
  تم تولد
  تم تولد
  ۱۳,۰۰۰ تومان
  دستمال کاغذی تم توت فرنگی زمینه آبی 20 عددی
  دستمال کاغذی تم توت فرنگی زمینه آبی 20 عددی
  تم تولد
  تم تولد
  ۱۳,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۱,۷۰۰ تومان
  دستمال کاغذی تم جشن تکلیف 20 عددی
  دستمال کاغذی تم جشن تکلیف 20 عددی
  تم تولد
  تم تولد
  ۱۳,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۱,۷۰۰ تومان
  دستمال کاغذی تم دزدان دریایی 20 عددی
  دستمال کاغذی تم دزدان دریایی 20 عددی
  تم تولد
  تم تولد
  ۱۳,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۱,۷۰۰ تومان
  دستمال کاغذی تم دندونی پسر 20 عددی
  دستمال کاغذی تم دندونی پسر 20 عددی
  تم تولد
  تم تولد
  ۱۳,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۱,۷۰۰ تومان
  دستمال کاغذی تم دندونی دختر 20 عددی
  دستمال کاغذی تم دندونی دختر 20 عددی
  تم تولد
  تم تولد
  ۱۳,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۱,۷۰۰ تومان
  دستمال کاغذی تم رئال مادرید 20 عددی
  دستمال کاغذی تم رئال مادرید 20 عددی
  دستمال کاغذی تم رئال مادرید
  دستمال کاغذی تم رئال مادرید
  ۱۳,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۱,۷۰۰ تومان
  دستمال کاغذی تم زرد خال سفید 20 عددی
  دستمال کاغذی تم زرد خال سفید 20 عددی
  تم تولد
  تم تولد
  ۱۳,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۱,۷۰۰ تومان
  دستمال کاغذی تم سبز تیره خال سفید 20 عددی
  دستمال کاغذی تم سبز تیره خال سفید 20 عددی
  تم تولد
  تم تولد
  ۱۳,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۱,۷۰۰ تومان
  دستمال کاغذی تم سبز روشن خال سفید 20 عددی
  دستمال کاغذی تم سبز روشن خال سفید 20 عددی
  تم تولد
  تم تولد
  ۱۳,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۱,۷۰۰ تومان
  دستمال کاغذی تم سرخابی خال سفید 20 عددی
  دستمال کاغذی تم سرخابی خال سفید 20 عددی
  تم تولد
  تم تولد
  ۱۳,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۱,۷۰۰ تومان
  دستمال کاغذی تم سیبیل 20 عددی
  دستمال کاغذی تم سیبیل 20 عددی
  تم تولد
  تم تولد
  ۱۳,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۱,۷۰۰ تومان
  دستمال کاغذی تم سیندرلا 20 عددی
  دستمال کاغذی تم سیندرلا 20 عددی
  تم تولد
  تم تولد
  ۱۳,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۱,۷۰۰ تومان
  دستمال کاغذی تم شب یلدا 20 عددی
  دستمال کاغذی تم شب یلدا 20 عددی
  تم شب یلدا
  تم شب یلدا
  ۱۴,۵۰۰ تومان ۱,۴۵۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۳,۰۵۰ تومان

   دستمال و سفره

   لوازم پذیرایی جزو لازمه های هر جشن یا مراسم به حساب می رود. در واقع برای برپایی هرچه بهتر مراسم ها و خاطره انگیز شدن آن ها، می توان از برخی لوازم با طراحی و رنگبندی های زیبا و خاص استفاده کرد.
   فروشگاه  اینترنتی جشن و تولد هورا با جمع آوری مجموعه کاملی از لوازم پذیرایی  مانند دستمال و سفره، آن را آمادۀ ارائه به شما عزیزان کرده است. دستمال کاغذی 20 عددی طوسی با خال سفید، فیروزه ای با خال سفید، نارنجی با خال سفید، و یاسی با خال سفید، دستمال کاغذی 20 عددی 100 یورویی، دستمال کاغذی 20 عددی 100 دلاری، سفره رومیزی پاندا کونگ فو کار، سفره رومیزی دایناسور Dino، دستمال کاغذی 20 عددی 500 یورویی و دستمال کاغذی 20 عددی 200 یورویی کالاهای دستۀ دستمال و سفره را تشکیل داده اند که شما می توانید به راحتی آن ها را از سایت هورا سفارش دهید. قیمت لوازم تولد ارائه شده توسط مجموعۀ هورا برای رفاه حال مشتریان بسیار مناسب می باشد تا حدی که قیمت آن نزدیک به پخش عمده لوازم جشن تولد در مراکز دیگر است. شما می توانید در مراسم هایی چون جشن تولد، هالووین و ... از لوازم پذیرایی متنوع هورا در طرح ها و رنگ های مختلف استفاده کنید.

   دستمال کاغذی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده و شخصیت
   • Barbie
   • Barcelona
   • Ben ten
   • Blue baby
   • Bob Sponge
   • Carousel Boy
   • Carousel Girl
   • Cinderella
   • cravat
   • crown
   • Dog Guards
   • Emoji
   • Esteghlal
   • Frozen
   • Grad
   • green & white
   • Happy Birthday
   • Holy
   • Kitty
   • Ladybird
   • Masha and Bear
   • Mc Queen
   • Micky mouse
   • Mini mouse
   • Minion
   • Moustache
   • Perspolis
   • pink & white
   • Pink Baby
   • Pink tooth
   • Pirate
   • Pokoyo
   • purple & white
   • Rainbow
   • Real Madrid
   • red & black
   • red & white
   • Spider man
   • Spotted
   • Strawberry
   • Unicorn
   • Yalda
   • yellow & white
   بر اساس رنگ
   نوع فروش
   خیر
   بله