کلاه بوقی بلند زری دار تم کیتی مدل 6
  کلاه بوقی بلند زری دار تم کیتی مدل 6
  تم تولد
  تم تولد
  ۱۷,۰۰۰ تومان ۱,۷۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۵,۳۰۰ تومان
  بادکنک صورتی چاپ تم کیتی 12 اینچ
  بادکنک صورتی چاپ تم کیتی 12 اینچ
  بادکنک
  بادکنک
  ۳,۹۰۰ تومان ۳۹۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۳,۵۱۰ تومان
  بادکنک فویلی تم کیتی صورتی
  بادکنک فویلی تم کیتی صورتی
  بادکنک
  بادکنک
  ۳۲,۰۰۰ تومان ۳,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۲۸,۸۰۰ تومان
  بادکنک فویلی گرد کیتی 18 اینچ
  بادکنک فویلی گرد کیتی 18 اینچ
  تم تولد
  تم تولد
  ۱۴,۰۰۰ تومان ۱,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۲,۶۰۰ تومان
  برچسب بطری نوشابه بزرگ تم کیتی 5 عددی
  برچسب بطری نوشابه بزرگ تم کیتی 5 عددی
  برچسب دور بطری
  برچسب دور بطری
  ۱۸,۳۰۰ تومان ۱,۸۳۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۶,۴۷۰ تومان
  برچسب بطری نوشابه کوچک تم کیتی 10 عددی
  برچسب بطری نوشابه کوچک تم کیتی 10 عددی
  برچسب دور بطری
  برچسب دور بطری
  ۱۲,۰۰۰ تومان ۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۰,۸۰۰ تومان
  بشقاب گرد تم کیتی 10 عددی ط 7
  بشقاب گرد تم کیتی 10 عددی ط 7
  تم تولد
  تم تولد
  ۱۳,۹۰۰ تومان ۱,۳۹۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۲,۵۱۰ تومان
  بشقاب و لیوان تم کیتی 12 عددی
  بشقاب و لیوان تم کیتی 12 عددی
  تم تولد
  تم تولد
  ۳۹,۰۰۰ تومان
  بمب شادی تم کیتی 30 سانتی
  بمب شادی تم کیتی 30 سانتی
  تم تولد
  تم تولد
  ۳۲,۰۰۰ تومان ۴,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۲۷,۲۰۰ تومان
  تابلو بنر چاپی تم کیتی
  تابلو بنر چاپی تم کیتی
  تم تولد
  تم تولد
  ۹۶,۸۰۰ تومان
  تاج تم کیتی 6 عددی
  تاج تم کیتی 6 عددی
  تم تولد
  تم تولد
  ۲۴,۰۰۰ تومان ۲,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۲۱,۶۰۰ تومان
  چاقو تم کیتی 12 عددی
  چاقو تم کیتی 12 عددی
  ظرف یکبار مصرف
  ظرف یکبار مصرف
  ۱۴,۹۰۰ تومان ۱,۴۹۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۳,۴۱۰ تومان
  چاقو کارد کیک بر تم کیتی
  چاقو کارد کیک بر تم کیتی
  تم تولد
  تم تولد
  ۱۹,۱۰۰ تومان ۱,۹۱۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۷,۱۹۰ تومان
  چنگال تم کیتی 12 عددی
  چنگال تم کیتی 12 عددی
  ظرف یکبار مصرف
  ظرف یکبار مصرف
  ۱۳,۴۰۰ تومان ۱,۳۴۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۲,۰۶۰ تومان
  دستمال کاغذی تم کیتی حاشیه صورتی 20 عددی
  دستمال کاغذی تم کیتی حاشیه صورتی 20 عددی
  تم تولد
  تم تولد
  ۲۸,۶۰۰ تومان
  دستمال کاغذی تم کیتی مدل قلب 20 عددی
  دستمال کاغذی تم کیتی مدل قلب 20 عددی
  تم تولد
  تم تولد
  ۲۸,۶۰۰ تومان ۲,۸۶۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۲۵,۷۴۰ تومان
  رد پا تم کیتی 10 عددی
  رد پا تم کیتی 10 عددی
  تم تولد
  تم تولد
  ۸,۸۰۰ تومان ۸۸۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۷,۹۲۰ تومان
  ریسه پایه دار روی کیک تم کیتی
  ریسه پایه دار روی کیک تم کیتی
  تم تولد
  تم تولد
  ۲۴,۰۰۰ تومان ۲,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۲۱,۶۰۰ تومان
  ریسه تولد آویز دار نگار مدل تم کیتی
  ریسه تولد آویز دار نگار مدل تم کیتی
  تم تولد
  تم تولد
  ۱۹,۵۰۰ تومان ۱,۹۵۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۷,۵۵۰ تومان
  ریسه گرد تم کیتی 10 تیکه
  ریسه گرد تم کیتی 10 تیکه
  تم تولد
  تم تولد
  ۳۵,۳۰۰ تومان ۳,۵۳۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۳۱,۷۷۰ تومان
  ریسه مثلثی پرچمی تم کیتی 10 تیکه
  ریسه مثلثی پرچمی تم کیتی 10 تیکه
  تم تولد
  تم تولد
  ۳۰,۶۰۰ تومان ۳,۰۶۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۲۷,۵۴۰ تومان
  ست بادکنک فویلی تم کیتی 5 تکه
  ست بادکنک فویلی تم کیتی 5 تکه
  بادکنک
  بادکنک
  ۷۹,۳۰۰ تومان ۷,۹۳۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۷۱,۳۷۰ تومان
  سطل پاپ کورن بزرگ تم کیتی
  سطل پاپ کورن بزرگ تم کیتی
  تم تولد
  تم تولد
  ۱۳,۲۰۰ تومان ۱,۳۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۱,۸۸۰ تومان
  سفره رومیزی تم کیتی
  سفره رومیزی تم کیتی
  تم تولد
  تم تولد
  ۳۶,۸۰۰ تومان ۳,۶۸۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۳۳,۱۲۰ تومان
  شمع تم کیتی
  شمع تم کیتی
  تم تولد
  تم تولد
  ۱۷,۰۰۰ تومان ۸۵۰ تومان تخفیف ( %۵ )
  ۱۶,۱۵۰ تومان
  شمع خلالی چاپ مدل تم کیتی و بادکنک 5 عددی
  شمع خلالی چاپ مدل تم کیتی و بادکنک 5 عددی
  تم تولد
  تم تولد
  ۱۳,۰۰۰ تومان ۶۵۰ تومان تخفیف ( %۵ )
  ۱۲,۳۵۰ تومان
  ظرف پاپ کورن تم کیتی 10 عددی
  ظرف پاپ کورن تم کیتی 10 عددی
  تم تولد
  تم تولد
  ۳۲,۳۰۰ تومان ۳,۲۳۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۲۹,۰۷۰ تومان
  عینک تم کیتی 6 عددی
  عینک تم کیتی 6 عددی
  عینک
  عینک
  ۱۸,۷۰۰ تومان ۱,۸۷۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۶,۸۳۰ تومان
  قاشق تم کیتی 12 عددی
  قاشق تم کیتی 12 عددی
  تم تولد
  تم تولد
  ۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۹,۰۰۰ تومان
  گوی موزیکال پمپی هلو کیتی صورتی
  گوی موزیکال پمپی هلو کیتی صورتی
  150003031
  ۱۵۰۰۰۳۰۳۱
  ۸۴۰,۰۰۰ تومان ۴۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵ )
  ۷۹۸,۰۰۰ تومان
  گیفت هدیه یادآور تم کیتی 6 عددی
  گیفت هدیه یادآور تم کیتی 6 عددی
  تم تولد
  تم تولد
  ۱۱,۷۰۰ تومان ۱,۱۷۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۰,۵۳۰ تومان
  نی نوش تم کیتی 12 عددی
  نی نوش تم کیتی 12 عددی
  تم تولد
  تم تولد
  ۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۹,۰۰۰ تومان
  کارت دعوت به جشن تم کیتی 10 عددی
  کارت دعوت به جشن تم کیتی 10 عددی
  تم تولد
  تم تولد
  ۱۸,۶۰۰ تومان ۱,۸۶۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۶,۷۴۰ تومان
  کلاه بوقی کوتاه اکلیلی تم کیتی
  کلاه بوقی کوتاه اکلیلی تم کیتی
  تم تولد
  تم تولد
  ۹,۸۰۰ تومان ۹۸۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۸,۸۲۰ تومان
  کلاه پادشاه کوتاه کیتی مدل 3
  کلاه پادشاه کوتاه کیتی مدل 3
  کلاه پادشاهی کوتاه
  کلاه پادشاهی کوتاه
  ۱۷,۵۰۰ تومان ۱,۷۵۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۵,۷۵۰ تومان
  کلاه ستاره ای سفینه زری دار کیتی مدل 1
  کلاه ستاره ای سفینه زری دار کیتی مدل 1
  کلاه ستاره ای سفینه کیتی
  کلاه ستاره ای سفینه کیتی
  ۱۷,۰۰۰ تومان ۱,۷۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۵,۳۰۰ تومان

   تم تولد کیتی

   هلو کیتی یک کارتون محبوب ساخت کشور ژاپن برای کودکان است، داستان گربه ای سفید با روبان قرمز به نام کیتی و ماجرا هایش با خانواده و دوستان و حتی دشمنان را به تصویر میکشد
   که نکته های آموزنده ای برای کودکان دارد.
   انیمیشن هلو کیتی پس از سالها پخش هنوز در خیلی کشور ها جزو محبوب ترین انیمیشن هاست

   تم تولد دخترانه کیتی

   برای تولد یه دختر کوچولو یکی از بهترین تم هایی که میشه استفاده کرد چون تم تولد کیتی صورتیه هم خیلی دختر بچه پسنده. این تم لوازم کیتی مخصوصه جشن متنوعی داره از بادکنک لاتکس و فویلی کیتی و شمع کیتی، ظروف و لوازم پذیرایی صورتی طرح کیتی، ریسه های تولد کیتی بگیرید تا حتی گوی کیتی که میتونید از وبسایت هورا ثبت سفارش کنید

   چرا تم تولد کیتی از هورا

   هورا بیش از پانزده سال سابقه در پخش لوازم جشن و شادی دارد و از مجهزترین و معتبرترین سایت های فروش لوازم جشن است
   تازه علاوه بر تم تولد کیتی تم های خیلی بیشتری مثل تم تولد فروزن که یک تم دخترونه دیگر است و تم تولد بچه رییس که یکی از تم های پسرونمونه رو میتونید خریداری کنید.

   تم تولد کیتی
   بر اساس نوع
   بر اساس تم شخصیتی
   خیر
   بله