بادکنک عدد پنج فویلی آبی چاپ ستاره 32 اینچ
  بادکنک عدد پنج فویلی آبی چاپ ستاره 32 اینچ
  بادکنک
  بادکنک
  ۲۴,۷۰۰ تومان
  بادکنک عدد پنج فویلی آبی چاپ ستاره 40 اینچ
  بادکنک عدد پنج فویلی آبی چاپ ستاره 40 اینچ
  بادکنک
  بادکنک
  ۳۴,۹۰۰ تومان
  بادکنک عدد پنج فویلی رزگلد 32 اینچ
  بادکنک عدد پنج فویلی رزگلد 32 اینچ
  بادکنک
  بادکنک
  ۲۷,۳۰۰ تومان
  بادکنک عدد پنج فویلی صورتی چاپ قلب 40 اینچ
  بادکنک عدد پنج فویلی صورتی چاپ قلب 40 اینچ
  بادکنک
  بادکنک
  ۳۴,۹۰۰ تومان
  بادکنک عدد پنج فویلی صورتی چاپ گل 32 اینچ
  بادکنک عدد پنج فویلی صورتی چاپ گل 32 اینچ
  بادکنک
  بادکنک
  ۲۴,۷۰۰ تومان
  بادکنک عدد پنج فویلی طلایی 32 اینچ
  بادکنک عدد پنج فویلی طلایی 32 اینچ
  بادکنک
  بادکنک
  ۲۴,۷۰۰ تومان
  بادکنک عدد پنج فویلی قرمز 24 اینچ
  بادکنک عدد پنج فویلی قرمز 24 اینچ
  بادکنک
  بادکنک
  ۲۴,۷۰۰ تومان
  بادکنک عدد پنج فویلی مشکی 32 اینچ
  بادکنک عدد پنج فویلی مشکی 32 اینچ
  بادکنک
  بادکنک
  ۲۴,۷۰۰ تومان
  بادکنک عدد پنج فویلی نقره ای 32 اینچ
  بادکنک عدد پنج فویلی نقره ای 32 اینچ
  بادکنک
  بادکنک
  ۲۴,۷۰۰ تومان
  بادکنک عدد پنج فویلی کروم صورتی 32 اینچ
  بادکنک عدد پنج فویلی کروم صورتی 32 اینچ
  بادکنک تولد
  بادکنک تولد
  ۲۶,۴۰۰ تومان
  بادکنک عدد چهار فویلی آبی چاپ ستاره 32 اینچ
  بادکنک عدد چهار فویلی آبی چاپ ستاره 32 اینچ
  بادکنک
  بادکنک
  ۲۴,۷۰۰ تومان
  بادکنک عدد چهار فویلی آبی چاپ ستاره 40 اینچ
  بادکنک عدد چهار فویلی آبی چاپ ستاره 40 اینچ
  بادکنک
  بادکنک
  ۳۴,۹۰۰ تومان
  بادکنک عدد چهار فویلی رزگلد 32 اینچ
  بادکنک عدد چهار فویلی رزگلد 32 اینچ
  بادکنک
  بادکنک
  ۲۷,۳۰۰ تومان
  بادکنک عدد چهار فویلی صورتی چاپ قلب 40 اینچ
  بادکنک عدد چهار فویلی صورتی چاپ قلب 40 اینچ
  بادکنک
  بادکنک
  ۳۴,۹۰۰ تومان
  بادکنک عدد چهار فویلی طلایی 32 اینچ
  بادکنک عدد چهار فویلی طلایی 32 اینچ
  بادکنک
  بادکنک
  ۲۴,۷۰۰ تومان
  بادکنک عدد چهار فویلی قرمز 24 اینچ
  بادکنک عدد چهار فویلی قرمز 24 اینچ
  بادکنک
  بادکنک
  ۲۴,۷۰۰ تومان
  بادکنک عدد چهار فویلی مشکی 32 اینچ
  بادکنک عدد چهار فویلی مشکی 32 اینچ
  بادکنک
  بادکنک
  ۲۴,۷۰۰ تومان
  بادکنک عدد چهار فویلی نقره ای 32 اینچ
  بادکنک عدد چهار فویلی نقره ای 32 اینچ
  بادکنک
  بادکنک
  ۲۴,۷۰۰ تومان
  بادکنک عدد چهار فویلی کروم صورتی 32 اینچ
  بادکنک عدد چهار فویلی کروم صورتی 32 اینچ
  بادکنک تولد
  بادکنک تولد
  ۲۶,۴۰۰ تومان
  بادکنک عدد دو فویلی آبی چاپ ستاره 32 اینچ
  بادکنک عدد دو فویلی آبی چاپ ستاره 32 اینچ
  بادکنک
  بادکنک
  ۲۴,۷۰۰ تومان
  بادکنک عدد دو فویلی آبی چاپ ستاره 40 اینچ
  بادکنک عدد دو فویلی آبی چاپ ستاره 40 اینچ
  بادکنک
  بادکنک
  ۳۴,۹۰۰ تومان
  بادکنک عدد دو فویلی رزگلد 32 اینچ
  بادکنک عدد دو فویلی رزگلد 32 اینچ
  بادکنک
  بادکنک
  ۲۷,۳۰۰ تومان
  بادکنک عدد دو فویلی صورت چاپ قلب 32 اینچ
  بادکنک عدد دو فویلی صورت چاپ قلب 32 اینچ
  بادکنک
  بادکنک
  ۲۴,۷۰۰ تومان
  بادکنک عدد دو فویلی صورتی چاپ قلب 40 اینچ
  بادکنک عدد دو فویلی صورتی چاپ قلب 40 اینچ
  بادکنک
  بادکنک
  ۳۴,۹۰۰ تومان
  بادکنک عدد دو فویلی طلایی 32 اینچ
  بادکنک عدد دو فویلی طلایی 32 اینچ
  بادکنک
  بادکنک
  ۲۴,۷۰۰ تومان
  بادکنک عدد دو فویلی قرمز 24 اینچ
  بادکنک عدد دو فویلی قرمز 24 اینچ
  بادکنک
  بادکنک
  ۲۴,۷۰۰ تومان
  بادکنک عدد دو فویلی مشکی شماره 32 اینچ
  بادکنک عدد دو فویلی مشکی شماره 32 اینچ
  بادکنک
  بادکنک
  ۲۴,۷۰۰ تومان
  بادکنک عدد دو فویلی نقره ای 32 اینچ
  بادکنک عدد دو فویلی نقره ای 32 اینچ
  بادکنک
  بادکنک
  ۲۴,۷۰۰ تومان
  بادکنک عدد دو فویلی کروم صورتی 32 اینچ
  بادکنک عدد دو فویلی کروم صورتی 32 اینچ
  بادکنک تولد
  بادکنک تولد
  ۲۶,۴۰۰ تومان
  بادکنک عدد سه فویلی آبی چاپ ستاره 40 اینچ
  بادکنک عدد سه فویلی آبی چاپ ستاره 40 اینچ
  بادکنک
  بادکنک
  ۳۴,۹۰۰ تومان
  بادکنک عدد سه فویلی رزگلد 32 اینچ
  بادکنک عدد سه فویلی رزگلد 32 اینچ
  بادکنک
  بادکنک
  ۲۷,۳۰۰ تومان
  بادکنک عدد سه فویلی صورتی چاپ قلب 40 اینچ
  بادکنک عدد سه فویلی صورتی چاپ قلب 40 اینچ
  بادکنک
  بادکنک
  ۳۴,۹۰۰ تومان
  بادکنک عدد سه فویلی طلایی 32 اینچ
  بادکنک عدد سه فویلی طلایی 32 اینچ
  بادکنک
  بادکنک
  ۲۴,۷۰۰ تومان
  بادکنک عدد سه فویلی قرمز 24 اینچ
  بادکنک عدد سه فویلی قرمز 24 اینچ
  بادکنک
  بادکنک
  ۲۴,۷۰۰ تومان
  بادکنک عدد سه فویلی مشکی 32 اینچ
  بادکنک عدد سه فویلی مشکی 32 اینچ
  بادکنک
  بادکنک
  ۲۴,۷۰۰ تومان
  بادکنک عدد سه فویلی نقره ای 32 اینچ
  بادکنک عدد سه فویلی نقره ای 32 اینچ
  بادکنک
  بادکنک
  ۲۴,۷۰۰ تومان

   بـادکنک فویلی


    

   جنس بادکنک فویلی

   بادکنک ها انواع مدل های مختلف دارند که یک نوع آن بادکنک فویلی میباشد که از جنس زر ورق و یا فویل نازک ساخته شده است که بسیار انعطلاف پذیر میباشد.
   بادکنک های فویلی در مدل های گرد، عدد، قلب، ستاره  و یا عروسکی موجود هستن که یا بدون یاد هستن و یا از هلیوم پر شده اند.
   بادکنک های فویلی را با یک تلمبه و یا حتی یکی نی میتوان باد کرد. و ماندگاری آن بستگی به دمای هوا و شرایط محیط دارد.

   مدل های بادکنک فویلی

   بادکنک فویلی عددی در طرح های ساده و ستاره دار و قلب دار با رنگبندی جذاب مناسب برای سن صاحب تولد و غیره در ابعداد کوچک و بادکنک فویلی عدد بزرگ
   بادکنک فویلی ستاره ای 5 پره در ابعاد 10 تا 18 اینچ مات و براق با رنگبندی زیبا و مناسب تم
   بادکنک فویلی گرد ساده و طرح دار مناسب برای چاپ تبلیغات و طرح هایی همچون هواداری تیم فوتبال خود و حتی طرح ایموجی بیبی برای کودکان.
   بادکنک فویلی حروف انگلیسی که در پک کامل happy birth day  و یا حروف تک که میتوان به عنوان حروف مخفف و یا اول نام شخص بکار رود
   بادکنک فویلی قلب در ابعداد 10 تا 18 اینچ به صورت مات و براق با رنگ های جذاب نشون دهنده عشق و با طرح I love you
   بادکنک فویلی تم مناسب با جشن شما از تولد تا نوزاد تازه به دنیا آمده و جشن دندونی یا حتی شخصیت های کارتنی مانند کیتی، سگ نگهبان، مینیون و دیگر طرح های دوست داشتنی سلیقه کوچک و بزرگ
   بادکنک فویلی فرمی و شکلی در طرح های بطری دلستر تا پیتزا و توپ فوتبال و طرح های فانتزی و کارتونی دوست داشتنی و زیبا

   خرید بادکنک فویلی

   در وبسایت هورا تنوع بی نظیری از بادکنک ها موجود میباشد که میتواند در تمامی جشن ها با هر مناسبتی کمک شما عزیزان باشد.
   در این مجموعه تمامی اجناس به صورت تک و عمده به فروش میرسند که بهترین قیمت ها در این مجموعه مشاهده میشود.اجناس بسیار با کیفیت و با دوام در تنوع رنگ و ابعاد و طرح میباشد که میتواند تمام خواسته شما را تامین کند.و تمامی لوازم مرتبط بادکنک و لوازم جشن رو به راحتی خریداری فرمایید و با خیال راحت در سر تا سر ایران  تحویل بگیرید.

    

   بـادکنک فویلی
   بر اساس نوع
   بر اساس تم شخصیتی
   • Barcelona
   • Bat man
   • black & white
   • blue & white
   • Blue baby
   • Blue tooth
   • Bob Sponge
   • Boy & Girl
   • China
   • crown
   • Dog Guards
   • Dolphin
   • Emoji
   • Esteghlal
   • Football
   • Frozen
   • Grad
   • Happy Birthday
   • Heart
   • Iran
   • Kitty
   • Ladybird
   • Love-Lip
   • Masha and Bear
   • Mc Queen
   • Micky mouse
   • Mini mouse
   • Minion
   • Moustache
   • Nostalgic
   • Paris
   • Perspolis
   • Pink Baby
   • Pink tooth
   • Pokoyo
   • purple & white
   • Rainbow
   • Real Madrid
   • red & white
   • Sofia
   • Spider man
   • Spotted
   • Strawberry
   • Unicorn
   • Yalda
   • Zigzag Theme
   بر اساس رنگ
   نوع فروش
   بر اساس جنس بادکنک
   بر اساس سایز بادکنک
   بر اساس طرح بادکنک
   بر اساس جلوه بادکنک
   بر اساس شکل بادکنک
   بر اساس تم رنگبندی
   بر اساس بادکنک اعداد
   بر اساس بادکنک حروف
   بر اساس تعداد در بسته
   خیر
   بله