کد تخفیف ۶ درصدی Hura@ir برای خرید اول کاربرانکاربر گرامی میتوانید بعد از وارد کردن موبایل در قسمت ثبت نام و دریافت کد فعالسازی و انتخاب محصولات ،
سبد خریدتان را کامل کنید و در نهایت در مرحله پرداخت کد تخفیف Hura.ir  رو وارد کنید تا شامل تخفیف شوید.