پرداخت در محلپرداخت در محل فقط برای تهران مقدور بوده و مشتریانی که محل انتخاب سفارش خود رو در مناطق تهران میزنند و گزینه فوری رو انتخاب میکنند میسر میباشد .
لذا پس از دریافت سفارش خود توسط پیک به شماره کارت روی فاکتور توسط همراه بانک میتوانند مبلغ فاکتور را تسویه نمایند .
لازم به ذکر است برای تهران و شهرستان ها گزینه ای انتخابی ارسال توسط پست و تیپاکس بعد از تسویه نهایی پرداخت آنلاین یا کارت به کارت مقدور میباارسال انجام میشوند . 
کاربرانی که گزینه کارت به کارت رانتخاب میکنند فقط تا پایان همان روز مهلت تسویه فاکتور را از بخش پروفایل خود یا کارت به کارت از طریق همراه بانک یا عابر بانک را دارند .