حـریـم خصـوصـیوب سایت هورا بر حفظ اطلاعات و حریم خصوصی کاربران خود تاکید ویژه‌ای دارد. شما به عنوان یکی از اعضای هورا برای ایجاد حساب کاربری، اطلاعاتی نظیر شماره تلفن و ایمیل و آدرس وارد خواهید کرد که تنها برای ارائه‌ی خدمات بدون نقص از طرف هورا کاربرد دارند و نزد ما محفوظ خواهند ماند. گفتنی‌ست که از این داده‌ها برای ارسال محصولات و اطلاع رسانی استفاده خواهیم کرد.  شماره تلفن اعضا نیز تنها برای ارسال پیامک .جهت در جریان گذاشتن شما از روند ارسال محصول استفاده خواهد شد.