تضمین کیفیت کالاتمامی محصولات برقی و الکترونیکی اعم از پمپ های باد ، ریسه های چراغدار ،لامپ های رقص نور و کلیه لوازم الکتریکی و ... بعد از دریافت محصول میتوانند گزارش خرابی را به شماره های زیر داده و پس از عودت محصول ظرف 24 ساعت در صورت موجودی، محصول دیگری دریافت کنند و یا در صورت عدم موجودی مبلغ کالا را از هورا درخواست نمایند.
لازم به ذکر است کالاهای دیگری قبیل کلاه های پارچه ای و محصولاتی این چنین در صورت پاره بودن یا نقص دوخت یا چنین مواردی از قانون بالا پیروی میکنند .
تماس با ما :
https://hura.ir/contactus/contactus.aspx