هورا در یک نگاه فعالیت این مجموعه به بیش از یک دهه می باشد که به صورت حرفه ای در زمینه طراحی، تولید ،تهیه و مونتاژ بادکنک های تولدی ، پیوندی ،شکلی ،بالون های بزرگ آزمایش شده ،بادکنک های تزئینی و تولید کلاه های تولد ، ریسه های تولد ،کارت های دعوت به تولد ،شمع های شماره ای و تولدی ، نخهای زری ،شمع های شمعدانی صاف و پیچ و ... آغاز و به کلیه نقاط کشور ارسال می کند . اهداف شرکت هورا :تولید داخلی و گسترش فرهنگ تولد
اخطار
خیر
بله